Site menu:

Information:

Förslag till stipendiat eller den ungas egen ansökan sänds före utgången av oktober till:
Pauli Hakkari
Älgvägen 5,
04130 Sibbo
Av det skriftliga förslaget bör framgå mottagarens ålder,adress och telefonnummer. I motiveringarna anges studier, uppträdanden, alster och dylikt.
Frågor per tfn 050-3727820.

Musik i Sibbo rf

Musikpedagogen och musikern Antti Kaleva verkade under årtionden i Sibbo. På initiativ av musikerna Aale Lindgren och Mikko Niemi grundades år 1999 Antti Kaleva stipendiefonden som årligen utdelar ett stipendium till en ung konstnär. Fondens medel är skilda från föreningens övriga verksamhet.
Förslag till stipendiat görs senast i november till valkommitten, som består av Antti Kalevas dotter Laura Kaleva, Aale Lindgren, kantorn vid Sipoon Suomalainen Seurakunta och som representant för föreningen Pauli Hakkari. Stipendiet på 600 euro utdelas årligen på kommunens självständighetsdagsfest.
Medel för stipendiefonden samlas med hjälp av en Antti Kaleva konsert.

Sångerska och gitarrist, som också skriver egna låtar får stipendiet år 2014


Denna mångkunniga musiker är Tove Ljungqvist från Tallmo. Enligt traditionen överräckte Laura Kaleva Antti Kaleva stipendiet med blommor och diplom vid kommunens självständighetsfest.

Tove började ta gitarrlektioner som 8 åring. Sången fick sin övning i skolkören och vid skolans fester. Sitt egentliga genombrott fick hon i högstadiet när hon anlitades som solist vid skolans fester. Våren 2013 börjadeTove skriva egna låtar. De har bandats in i en privat studio, vid stipendieutdelningen var 8 låtar färdiga.

Från hösten 2013 har Tove varit en upptagen gymnasieelev. Först på sommaren kaffekonserter, där hon ackompanjerade sig själv på gitarr och det hände att hon sjöng 20 sånger.

Ett av hennes framträdanden var Antti Kaleva konserten i fjol när hon vann publikens hjärta med sin sång till eget gitarrackomanjemang och sin sympatiska framtoning.

År 2014 har varit Toves verkliga framgångsår med många uppträdanden: kafe-"keikkor" i Borgå, Sibbo och Ekenäs, flera uppträdanden i kyrkor, välgörenhetskonserter, bröllop och andra fester. På Bokmässan uppträdde hon på svenska avdelningen med sin egen komposition "Vita Vingar".

På våren var hon i direkt TV-sändning där hon även blev intervjuad, på hösten åter i Radio Vega där hon berättade om sin egen musik och sjöng ett par egna sånger.

Toves önskedröm är att få göra en egen skiva. Hennes verksamhet i år visar att drömmens föverkligande är mycket nära.