Site menu:

Information:

Ordförande: Tarmo Ojala
Sekreterare: Marina Rajansalo
kassör: Juha Koskenniemi

Övriga medlemmar:
Erkki Neuvonen
Antti Yrjölä
Reijo Ruokonen


Verksamhets-

berättelser:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Verksamhetsplan

2011

Musik i Sibbo rf

Föreningen Musik i Sibbo rf har till uppgift att stöda och utveckla musikutbudet i Sibbo. Föreningen fick sitt ursprung ur kammarkonserten som ordnades årligen på Simsalö i Sibbo skärgård varför musikutbudet i skärgården alltid legat oss varmt om hjärtat. Sibbo har också ett par fina konsertsalar vilka varit i flitig användning.

Föreningens arbetsmetoder

För varje projekt brukar utses en projektansvarig. Det hör till honom eller henne att skaffa fram de som gör det arbete som faller utanför den egna insatsen. Det har ibland hänt att någon har kommit med en god ide och väntat sig att föreningen skall ta hand om arbetet. Dessa förhoppningar är vanligen förgäves om man inte är beredd att ta ansvar för projektet. Föreningens och styrelsens medlemmar har vanligen ett eget jobb att sköta och deras möjligheter att ställa upp som arbetskraft är begränsad.

Example content image 7